شعار Google افزار برنامه دانلود اندروید

شعار: Google افزار برنامه دانلود اندروید اندروید Google Sheets دانلود نرم افزار Google Sheets جهت اندروید

گت بلاگز اردبیل پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 17 خرداد ماه

برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در گروه تحریریه سایت مرکز اردبیل مشاهده کنید.

پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 17 خرداد ماه

به گزارش گروه استان های گروه تحریریه سایت جوان از اردبیل؛ پروازهای چهارشنبه 17 خرداد ماه از فرودگاه اردبیل به این شرح می باشد.

روز پرواز

پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 17 خرداد ماه

مسیر پرواز

ترمینال

وضعیت

زمان پرواز

برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در گروه تحریریه سایت مرکز اردبیل مشاهده کنید.

مبداء

مقصد

پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 17 خرداد ماه

چهارشنبه

تهران

اردبیل

برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در گروه تحریریه سایت مرکز اردبیل مشاهده کنید.

ورودی داخلی

طبق برنامه

12:10

تهران

پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 17 خرداد ماه

اردبیل

ورودی داخلی

طبق برنامه

17:15

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

طبق برنامه

12:55

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

طبق برنامه

18:15

انتهای پیام/ح

واژه های کلیدی: تهران | پرواز | اردبیل | برنامه | فرودگاه | اردبیل | اعلام برنامه | پروازهای فرودگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog